Informatieplatform bosbeheer
Gemeente Tilburg

Ruim 600 hectare bos en heide, verdeelt over 26 gebieden, vormt samen het Tilburgs bos. Elk bosgebied moet onderhouden worden. Verstandig beheer en duurzame ontwikkeling borgen een gezonde en aantrekkelijke natuur voor de burgers van Tilburg en omgeving.

De gemeente Tilburg heeft het bosbeheer van de Tilburgse bossen uitbesteed aan Boomrooierij Weijtmans B.V. uit Udenhout. Middels deze website houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen inzake het onderhoud en beheer van de Tilburgse bossen. Ook kunt u hier de voor elk gebied vastgestelde beheerplannen terugvinden.

Nieuwsberichten:

Dieren en planten krijgen de ruimte op akkers in de Reeshof

Een stuk grond van 1,3 hectare in de Reeshof wordt omgevormd tot een zogenoemde ecologische verbindingszone. In dit gebi...

Aanpak letterzetter aangetaste bomen

Begin mei is een aanvang gemaakt met het verwijderen van door de letterzetter kever aangetaste bomen in de Tilburgse bos...

Schapen grazen op De Gaas

Zomers weer, de heide in bloei en grazende schapen; het nazomer-plaatje is helemaal compleet.

World Cleanup Day: Tilburg in actie!

19 september a.s. is World Cleanup Day. Op deze dag gaan vrijwilligers op meerdere locaties in Tilburg aan het werk om o...

Prachtig nazomeren in De Gaas

Prachtig nazomeren in De Gaas met foto's van Tonnie Verheijden

Blauwalg in Noorderplas

In de in het Noorderbos gelegen Noorderplas is blauwalg aangetroffen. Voor zowel mens als dier adviseert de Gemeente nie...

Het Tilburgsbos: ruim 600 hectare bos en heidegebied, verdeeld over 26 gebieden.