Informatieplatform bosbeheer
Gemeente Tilburg

Ruim 600 hectare bos en heide, verdeelt over 26 gebieden, vormt samen het Tilburgs bos. Elk bosgebied moet onderhouden worden. Verstandig beheer en duurzame ontwikkeling borgen een gezonde en aantrekkelijke natuur voor de burgers van Tilburg en omgeving.

De gemeente Tilburg heeft het bosbeheer van de Tilburgse bossen uitbesteed aan Boomrooierij Weijtmans B.V. uit Udenhout. Middels deze website houden wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen inzake het onderhoud en beheer van de Tilburgse bossen. Ook kunt u hier de voor elk gebied vastgestelde beheerplannen terugvinden.

Nieuwsberichten:

Spoedwerkzaamheden langs de Bredaseweg

Tijdens een veiligheidscontrole is vastgesteld dat meerdere beuken langs de Bredaseweg met spoed aangepakt moeten worde...

Opgepast in de Tilburgse bossen

In de regio is afgelopen weekeinde begonnen met noodweer. Het gevolg is flinke stormschade in de Tilburgse bossen. Een...

Ingreep noodzakelijk beuken Vredelust-Heidepark

Woensdag 24 juni a.s. gaan 6 beuken die ter hoogte staan van de Pompstationweg veilig gesteld worden. De bomen vormen ee...

Snoeiwerk Oude Warande

Op maandag 29 juni a.s. zal gestart worden met het snoeien van bomen in het bosgebied Oude Warande.

Vervangen bomen Stadsbos013

Vanaf maandag 11 mei t/m 29 mei laat de gemeente dode sparren verwijderen uit Stadsbos013. Deze bomen hebben de aanwezig...

Rode Beuk Oude Warande staat weer stevig.

De monumentale rode beuk die langs de ‘rotonde’ in de Oude Warande staat is weer veilig gesteld.

Het Tilburgsbos: ruim 600 hectare bos en heidegebied, verdeeld over 26 gebieden.