Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

U heeft een idee, wilt u iets doen? Dat kan:

De Gemeente Tilburg voert een actief beleid als het gaat om burgerparticipatie, ook als dit het beheer betreft van de Tilburgse bossen.

De aannemer van het bosbeheer biedt een aantal laagdrempelige mogelijkheden om kennis te nemen van de beheerplannen en hierover vragen te stellen of hierin te participeren. Uw ideeën, groot of klein, zijn uiteraard welkom en zullen volgens de hieronder beschreven procedure behandeld worden.

Burgers hebben de volgende mogelijkheden om in contact te komen:

  • Regelmatig organiseert de aannemer van het bosbeheer bos-cafés en publiekswandelingen. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor iedereen en worden vooraf aangekondigd op deze website.
  • Voor alle bosgebieden die binnen de opdracht van het Tilburgs bosbeheer vallen zijn de beheerplannen gepubliceerd op deze website. Zie Beheerplannen
  • Stuur een email met uw vraag of opmerking naar de projectleider van het bosbeheer Tilburgse bossen. Zie Contact
  • Afspraak op locatie met de projectleider.
  • Reageer via de website van de gemeente Tilburg ‘Ik wil iets doen’. Namens de gemeente Tilburg zorgt Lydia Schijven dat uw idee bij de juiste persoon terecht gaat komen

Wat we met uw idee doen:

Ingekomen ideeën worden getoetst op haalbaarheid. Indien deze binnen de beheervisie en het vastgelegde beleid vallen wordt door het idee door de aannemer in detail onderzocht op haalbaarheid en resultaat. Tijdens de periodieke bouwvergadering tussen Gemeente en de aannemer worden de ingebrachte ideeën besproken en worden vervolgstappen bepaald. Heeft u een idee ingebracht dan krijgt u na dit overleg een reactie van de betrokkenen.

Andere contactmogelijkheden:

We verwijzen ook graag naar de onderstaande websites voor meer informatie over de Tilburgse bossen en burgerparticipatie:

https://www.stadsbos013.nl/https://www.tilburg.nl/