Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Privacybeleid Informatieplatform Het Tilburgsbos

Informatieplatform Tilburgsbos vindt uw privacy zeer belangrijk. In dit document informeren wij u graag duidelijk en transparant hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Inleiding en verklaring gebruikte termen:

In dit privacy statement lichten wij de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door Informatieplatform Tilburgsbos toe. We gebruiken hierbij specifieke bewoording, waaronder:

Persoonsgegevens:

Gegevens die direct of indirect iets over u als persoon zeggen; bijvoorbeeld uw naam, adres of geboortedatum.

Verwerken:

Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie.

Verantwoordelijke:

De ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. In de hier van toepassing zijnde omstandigheid betreft dit Informatieplatform Tilburgsbos

Bewerker (of Subbewerker):

De partij die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Ook dit kan zowel Informatieplatform Tilburgsbos zijn alsook een derde zijn, die op zijn of haar beurt namens Informatieplatform Tilburgsbos gegevens bewerkt.

Verschillende vormen van verwerking:

Informatieplatform Tilburgsbos kan op verschillende manier betrokken zijn bij de verwerking van (uw) persoonsgegevens. Het Informatieplatform Tilburgsbos verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens van directe en indirecte relaties die contact hebben opgenomen. Het opslaan van deze informatie is noodzakelijk om bijvoorbeeld een door de relatie gestelde vraag, gemaakt verzoek te beantwoorden.

In al deze gevallen is Informatieplatform Tilburgsbos (eind)verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt, en hoe:

Informatieplatform Tilburgsbos verwerkt alleen die persoonsgegevens die zij daadwerkelijk nodig heeft. Deze persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Hierbij hanteert Informatieplatform Tilburgsbos in ieder geval een aantal uitgangspunten:

Alle Informatieplatform Tilburgsbos medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Soms schakelt Informatieplatform Tilburgsbos derden in die in haar opdracht persoonsgegevens bewerken; bijvoorbeeld een marketingbureau dat een online campagne uitvoert voor of onderhoud pleegt aan het Informatieplatform Tilburgsbos. Met deze derde partijen heeft Informatieplatform Tilburgsbos een bewerkersovereenkomst afgesloten, teneinde ervoor te zorgen dat uw gegevens bij die derde net zo veilig zijn als bij Informatieplatform Tilburgsbos. Informatieplatform Tilburgsbos blijft in dat geval verantwoordelijk.

Informatieplatform Tilburgsbos verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.

Verwerken bijzondere persoonsgegevens:

Informatieplatform Tilburgsbos verwerkt geen als zodanig aangemerkte bijzondere persoonsgegevens.

Opvragen van uw persoonsgegevens:

Informatieplatform Tilburgsbos kan u, op verzoek, inzicht geven in de persoonsgegevens die Informatieplatform Tilburgsbos over u verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen. Informatieplatform Tilburgsbos geeft in beginsel aan dit verzoek gehoor tenzij de dienstverlening aan u, of enige wettelijke verplichting, maakt dat dit niet mogelijk is. Uiteraard licht Informatieplatform Tilburgsbos dit in dat geval graag toe.

Wij gebruiken cookies:

Informatieplatform Tilburgsbos maakt bij het aanbieden van haar online diensten gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon (kunnen) worden geplaatst bij bezoek aan de Informatieplatform Tilburgsbos website. 

In het Cookiebeleid van Informatieplatform Tilburgsbos, dat u kunt terugvinden op de website www.tilburgsbos.nl leest u alles over het gebruik van cookies door Informatieplatform Tilburgsbos.

Klachten, contact:

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Informatieplatform Tilburgsbos, kunt u terecht bij de functionaris die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming van het Informatieplatform Tilburgsbos:

Telefoonnummer: 013 511 1483 – de heer R. Van Humbeeck

E-mail: bosbeheertilburg@weijtmans.nl

Wijzigingen:

Ja, het Informatieplatform Tilburgsbos privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie van de privacy statement kunt u terugvinden op deze website.

Versie: 20190901