Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Werkzaamheden heidebeheer De Gaas

Gepubliceerd op 09-11-2023 door Weijtmans in De Gaas

In het noordelijk heidegebied De Gaas in de Tilburgse woonwijk Reeshof gaan de komende periode delen gechopperd worden.

In de Tilburgse wijk de Reeshof ligt het bos- en heidegebied De Gaas. De ecologische waarde van De Gaas neemt toe als er sprake is van een mooie structuurrijke heide. Om dit te realiseren is de gemeente Tilburg voornemens delen van het meest noordelijke deel te chopperen.

Wat is chopperen?

Bij chopperen maai je de heide tot net onder het maaiveld en zorg je dat het vrijgekomen materiaal wordt afgevoerd. Met deze techniek verwijder je ongewenste begroeiing die door de jaren heen is ontstaan, bijvoorbeeld door de neerslag van stikstof.

Om de fauna zo min mogelijk te verstoren en snel herstel van de heidegroei te bevorderen, zal het chopperen in banen gebeuren en niet in te lange aaneengesloten stukken. De natuur heeft zo de kans om de nieuw ontstane situatie snel weer te bevolken, zonder dat voor de vaak kleine heidebewoners onoverbrugbare afstanden ontstaan.

De gemeente Tilburg kiest bewust voor chopperen als heideherstel, dit in plaats van plaggen of afgraven. Bij chopperen blijft een laagje achter, Deze laag zorgt voor een snelle vestiging van nieuwe heide en heeft minder negatieve effecten, zoals bijvoorbeeld een snelle daling van de zuurgraad van de bodem. Om de bodemontwikkeling nog verder te verbeteren wordt na het chopperen kalk uitgespreid op de bewerkte gebieden.

Gunstig moment

De chopperbanen zijn uitgezet op de ecologisch minst waardevolle heidegedeeltes. Daarbij is rekening gehouden met de aanwezige konijnenholen, mierennesten, en het bestaand reliëf van het gebied. Deze periode is voor dit type werkzaamheden het meest gunstige moment voor de aanwezige diersoorten. Het is buiten het broedseizoen, amfibieën en reptielen hebben zich nu ingegraven in slootkanten of onder de aanwezige takkenrillen, insecten vliegen niet meer.

De werkzaamheden staan gepland te starten in de eerste 2 weken van November.