Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Schapen in Tilburgsbos

Gepubliceerd op 07-05-2021 in Bleukbos , De Gaas , Drijflanen

Evenals voorgaande jaren gaan schapen ook dit jaar weer een aantal Tilburgse heidegebieden en graslanden begrazen. Vanaf komende week kunt u de kudde aantreffen.

Met het begrazen door schapen is een aantal jaren geleden begonnen. Het is onderdeel van een meerjarenprogramma om de graslanden en heidegebieden in Tilburg in goede conditie te brengen. Schapen zorgen ervoor dat precies die gewassen verwijderd worden die een gezonde heide- en grasland ontwikkeling in de weg staan. Het begrazen door schapen heeft een aantal voordelen:

  • Natuurgrasland komt tot ontwikkeling. De soortenrijkdom neemt toe. Dit komt omdat door begrazing de vervilting en strooiselophoping van de graszode verdwijnt. Hierdoor ontstaan volop kiemingsmogelijkheden voor wilde bloemen en kruiden.

  • Schapenbegrazing brengt het proces van natuurontwikkeling op gang.

  • Met het begrazen wordt boomopslag voorkomen.

  • Schapenkuddes trekken rond in een gebied. Met de vacht en uitwerpselen helpen ze zaden te verspreiden waardoor wilde planten in een breder gebied kunnen ontkiemen.

  • We beheren duurzaam en milieuvriendelijk; dus geen gebruik van machines, minerale brandstoffen of uitstoot.

  • Schapen zijn gezellig en geven het gebied een levendige en natuurlijke invulling.

De komende maanden kunt u regelmatig onze wollige collega’s in de Tilburgse natuur tegenkomen. Overdag trekken de dames en heren onder toezicht van de herder rond in het gebied. Voor de nacht wordt een veilige plek gecreëerd bij de te begrazen percelen.

Wil je de schapen een keer van dichtbij bekijken dan kan dat. Doe dit wel voorzichtig en alleen als de herder erbij is. Mocht je wat willen vragen aan de herder doe dat dan gerust. O ja, heel belangrijk: honden absoluut aan de lijn!

Dit is de planning voor de betreffende gebieden. De data zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bleukbos: 25-5 t/m 30-5, 23-8 t/m 29-8 en 29-11 t/m 5-12

De Gaas: 24-5 t/m 6-6 en 23-8 t/m 5-9

Drijflanen: 10-5 t/m 23-5, 26-7 t/m 15-8 en 18-10 t/m 7-11