Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Oranje en groene stippen leiden tot onrust

Gepubliceerd op 20-08-2019 in Actueel , Reeshofdijk 1 , Reeshofdijk 2

Begin augustus ontvingen wij diverse meldingen en vragen waarin een aantal bezorgdheden omtrent het aanstaande onderhoud van de Tilburgse bossen staan beschreven.

Aanstippen van bomen (kap en snoei met dezelfde kleur)

Momenteel inventariseren wij opnieuw de onveilige situaties voor bezoekers zoals dode of slechte bomen die bij breuk of omvallen op een pad of weg kunnen vallen. Deze bomen worden direct gemarkeerd om in het najaar te kappen. Deze ronde is gedaan ten behoeve van het garanderen van de veiligheid voor de bezoekers en niet ten behoeve van dunning. Wij markeerden echter bij vergissing ook de te snoeien bomen (alleen dood hout ten behoeve van de veiligheid voor de bezoeker) met dezelfde kleur (blessen). Dit heeft mogelijk de verwarring en verontrusting veroorzaakt. Dit is erg vervelend voor zowel de oplettende bezoeker als voor ons als aannemer. Normaal gesproken worden alleen de bomen geblest die moeten worden gerooid. Door het misverstand zijn ook een aantal bomen met alleen dood hout geblest. Om die fout te herstellen zijn de oranje stippen overgespoten met groen. Het is niet de bedoeling om nu alle bomen met gevaarlijk dood hout te blessen met groene stippen.

Herstellen van de gemaakte fout

Wij zijn ons bewust van de gemaakte fout en het feit dat de merktekens nog jaren zichtbaar blijven op de bomen. Dit kan in de (nabije) toekomst weer nieuwe vragen oproepen of bij een komende dunning verwarring opleveren (en risico op kappen van nu verkeerd gemarkeerde bomen). Om deze redenen hebben wij dan ook besloten om de stippen van te snoeien bomen te verwijderen met een staalborstel (zowel groen als oranje), zodat deze niet of nauwelijks meer zichtbaar zijn. Uiteraard zijn wij na het ontstaan van de commotie direct gestopt met het markeren van te snoeien bomen. Met het verwijderen van de stippen zijn wij gisteren begonnen en de verwachting is dat het week 34 gereed is.

Communicatie

Om al het bovenstaande actief met de omwonenden en geïnteresseerden te delen wordt een boscafé georganiseerd. Zo stellen we iedereen in de gelegenheid om kennis te nemen van de stand van zaken en het hoe en waarom van de voorgenomen werkzaamheden. De datum voor het boscafé is nog niet bekend, u wordt hierover tijdig geïnformeerd.