Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Interessant en leerzaam boscafé in Noorderbos

Gepubliceerd op 27-07-2021 door Kees Mudde in Actueel, Noorderbos en Zandleij

Afgelopen zaterdag hebben we na een lange periode van gedwongen pauze weer een boscafé mogen organiseren in een Tilburgse bosgebied.

Deze aflevering hebben zo’n 25 geïnteresseerden gewandeld in het Noorderbos, een voormalige waterzuivering én ontstaansgebied van de waterloop de Zandleij.

Het totale gebied bestrijkt 162 ha met hierin zogenaamde vloeivakken van ongeveer 1 ha. Om als waterzuivering te kunnen functioneren zijn de percelen middels een stelsel van watergangen met elkaar verbonden. Op een vloeiveld wordt vervuild water ingenomen waarna de vervuiling als bezinksel achterblijft en het schone water afgevoerd kan worden. Dit gebied is rond 1900 aangelegd om het stads- en industriewater van Tilburg te zuiveren en is tot 1972 in gebruik geweest.

Herontwikkeling

Rond 2001 heeft de gemeente besloten tot ontwikkeling van het gebied tot wat het vandaag is; een bosgebied bestemd voor recreatie waarin de cultuurhistorische elementen zichtbaar blijven. Initieel is aangeplant met voornamelijk eik, berk en wat robinia. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Tilburg een beheerplan opgesteld waarin een toekomstvisie is neergelegd. Het Noorderbos moet een aantrekkelijk gebied zijn met afwisselend open vlaktes, met voldoende soortendiversiteit, verstandig bosbeheer en een aantrekkelijke flora en fauna.

Wat de wandeling tijdens het boscafé extra interessant maakte is dat er een aantal voormalig betrokkenen van het gebied aanwezig waren. Zo is veel informatie gedeeld over de historie van het gebied. Ook is toelichting gegeven over de huidige stand van zaken in het gebied inzake het bosbeheer. Zo heeft de projectleider uitgelegd wat de functie was en is van hakhout (ingekorte bomen met uitgroei van houtopslag) en welke afwegingen meespelen bij het dunnen van een bosperceel.

Diversiteit Flora en Fauna

De voor het gebied verantwoordelijke ecoloog Mischa Cillessen heeft verteld over de vleermuizen in de kelder van een voormalig bezinkingsbassin en de poelen waarin, in de toekomst, de zeldzame boomkikker gevonden kan worden. Met de vogelaar Ad Kolen is stilgestaan bij de ruim 60 nestkasten die in het gebied zijn opgehangen; o.a. om de eikenprocessierups te bestrijden.

De wandeling voerde langs een aantal gebieden die de komende maanden aangepakt gaan worden. Zo worden een aantal lanen weer vrijgezet zodat de laanbomen zich beter kunnen ontwikkelen en gaan meerdere percelen gedund worden. Dit werk zal plaatsvinden naast het reguliere werk zoals maaien en onderhoud aan de watergangen en infrastructuur in het gebied.

De contractbeheerder van de Gemeente heeft aansluitend toegelicht dat alle werkzaamheden zorgvuldig worden afgewogen en gepland. Voor het hout dat bij een dunning beschikbaar komt wordt door Boomrooierij Weijtmans een goede bestemming gevonden. Het wordt hergebruikt (bijvoorbeeld in Tilburg) of verkocht. De opbrengst komt ten goede aan het natuurbeheer van o.a. het Noorderbos.

Komende Boscafe’s

Al met al een razend interessante wandeling van ruim 2 uur, met gezellige afdronk bij de stamtafel van bosbeheerder Weijtmans. Speciale dank voor de aanwezigheid van Tom van Duuren, Ralf Van Humbeeck, Ben Kox en gastheer Kees Weijtmans.

Dit jaar worden door de bosbeheerder een aantal boscafe’s georganiseerd. Hou deze website in de gaten voor de aankondiging. De Boscafe’s van het Tilburgsbos zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Foto-impressie Boscafe 24 juli 2021

Foto: De spelregels voor bomen onder een hoogspanningsleiding uitgelegd.

Foto: Links een bosperceel met groeiruimte. Het rechterdeel is toe aan onderhoud.

Foto: Achtergrond de Noorderplas. Even stilstaan bij de ook hier aanwezige rivierkreeftjes.

Foto: De rechte eikenlanen zijn karakteristiek voor dit bosgebied.

Foto: Over vrijgemaakte watergangen honden, kikkers en poelen.

Foto: Napraten aan de stamtafel van Boomrooierij Weijtmans, onder het genot van een hapje en een drankje