Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Dunning Ypelareweg

Gepubliceerd op 25-09-2021 door Weijtmans in Actueel, Lighallen, Volkstuin Ypelareweg

Dit bosperceel ligt ingeklemd tussen de Ypelareweg en de Midden-Brabantweg. Omdat hier al langer geen dunning is uitgevoerd zal hier de komende tijd aandacht aan worden gegeven.

Het bosgebied is een gemengd bosperceel met inlandse eik en grove den. Juist omdat er al lang geen dunning is uitgevoerd is het gebied behoorlijk dicht gegroeid. Het streefbeeld is dat dit bos veilig en aantrekkelijk blijft voor de verschillende gebruikers; zoals recreanten maar bijvoorbeeld ook een aantal hondenclubs. Uiteraard houden we hierbij het behoud en ontwikkeling van de ecologische waarden scherp in de gaten.

Dunning voor betere structuur en diversiteit

De geplande dunning is gericht op behoud van een goede gebalanceerde menging in soort en leeftijd; en een goede structuur en diversiteit in het gebied. Een 20-tal bomen worden gemerkt om te ringen zodat het aandeel staand hout wordt verhoogd. Het andere te verwijderen stamhout zal grotendeels worden afgevoerd omdat een te grote wanorde in dit gebied niet gewenst is.

De werkzaamheden worden in de maand oktober uitgevoerd.

Nieuw gebied

Het bosperceel Ypelareweg is recent door de gemeente toegevoegd aan de beheergebieden vallend onder het bosbeheer Tilburgsbos. Het beheerplan van bosgebied De Lighallen is bepalend wat betreft doelstelling en plan voor dit gebied.

Dit gebied is niet te verwarren met het bos Volkstuin Ypelare. Dit perceel ligt ten oosten van de Midden-Brabantweg en heeft een eigen beheerplan.

Kaartje bosperceel Ypelareweg:

202109 Ypelareweg kaartje.png