Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Dunning De Blaak

Gepubliceerd op 05-01-2022 door Weijtmans in De Blaak

In de komende periode zal in bosgebied De Blaak groot onderhoud plaatsvinden. Naast een dunning worden ook een aantal bomen veiliggesteld zodat geen gevaar voor wandelaars gaat ontstaan.

Inzake de geplande werkzaamheden in bosgebied De Blaak is onderstaand werkplan opgesteld. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden kan het voorkomen dat gedeeltes van het bosgebied tijdelijk zijn afgesloten. Dit wordt gedaan om overlast en onveilige situaties te voorkomen. Wij vragen u de afzettingen en aanwijzingen van de uitvoerders te respecteren. Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken.

Dunning De Blaak

2022-01 Kaartje dunning De Blaak.png

Percelen: 170a, 170b, 170c, 170e, 170f en 170g
Oppervlakte: ca 2,5 ha
Boomsoort: inlandse eik, Amerikaanse eik en berk
Plantjaar: 1940 – 50, nieuwe aanplant 1990

Waarneming: Een wonderlijk lint van bospercelen deels grenzend aan woonwijken. De bosgedeelten 170f en 170e hebben qua inrichting duidelijk nog een verbinding met het landgoed. Een zichtlijn doorsnijdt het bosperceel (zie kaartje: gele stippellijn). Het bos bestaat hoofdzakelijk uit loofbos van Amerikaanse en inlandse eik. Stoven van Amerikaanse eik komen voor. Gedeelten van 170a en 170b zijn dertig jaar geleden met berk beplant. Enkele jaren geleden zijn de randen van het bosperceel gedund. De randen hebben zich sindsdien stevig ontwikkeld. In de bospercelen staan de bomen dicht opeen en staat er nogal wat dood hout. Diverse intensief gebruikte wandelwegen gaan door het bos.

Streefbeeld: Een bos met verscheidenheid aan soorten en hoge leeftijden waar mogelijk. Het proces van natuurlijke bodemverbetering door een grotere mate en hoeveelheid dood hout is gewenst. Staand en liggend. Met inachtneming van de gewenste veiligheid.

Actie: Dunnen van de bospercelen, ook van de jongere percelen. Veiligstellen van een grote plakokselboom van Amerikaanse eik. Veilig stellen door gewicht uit de kroon te nemen in combinatie met bescheiden dunning rondom de bomen. Overigens dunnen ten gunste van toekomstbomen inlandse eik en berk. Voor zover als mogelijk dood hout laten staan. In veel gevallen dienen de dode bomen dan getopt te worden. Dit heeft te maken met veiligheid langs de wandelpaden en buurpercelen. In perceel meerstammige Amerikaanse eiken dunnen ten behoeve van stabiliteit van de opstand. Dunnen ten gunste van toekomst randbomen. Dunnen ten gunste van struiklaag.

2022-01 Dunning bosgebied De Blaak-2.jpg

Foto: Stoven van Amerikaanse Eik. De meerstammige bomen op deze foto zijn als jonge scheut ontstaan op de stobbe van een in het verleden gerooide eik. Deze jonge bomen noemen we stoven.

2022-01 Dunning bosgebied De Blaak-3.jpg

Foto: Kapitale toekomsteiken op weg om hun leeftijd nog enkele keren te verdubbelen.

2022-01 Dunning bosgebied De Blaak-4.jpg

Foto: Een toekomst-eik in bosopstand. Tijd om de boom groeiruimte te geven.