Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Boswerkzaamheden schermzone De Blaak

Gepubliceerd op 01-12-2023 door Weijtmans in De Blaak

Begin 2024 gaat gepland onderhoud uitgevoerd worden in de schermzone van woonwijk De Blaak. Ter voorbereiding van het werk is er eerder dit jaar uitgebreid contact geweest én samengewerkt met de bewoners van deze wijk.

De gemeente Tilburg beheert 11 ha parkbos, -voornamelijk bosplantsoen, singels en bosjes- in de schermzone De Blaak. In de afgelopen jaren is hier een beheerachterstand ontstaan, met als gevolg een negatieve ontwikkeling op het gebied van kwaliteit, diversiteit en veiligheid. Om de kwaliteit en diversiteit te vergroten en de gevaarzetting te verkleinen moeten beheermaatregelen worden genomen.

Waarnemingen en Streefbeeld

In de schermzone treffen we de eerste verschijnselen van een zogenaamd ‘hol bos’. De grotere bomen hinderen lichtval op de bodem en er komen steeds minder struiken voor. Als er nu niet ingegrepen wordt zal de doorkijk naar en geluidsdemping van de wegen steeds minder worden. Daarnaast heeft het grote nadelen voor de kwaliteit en diversiteit van het gebied.

Met de te nemen maatregelen streeft de beheerder naar een gemengd opgaand bos met een goed ontwikkelde struiklaag. De menging bestaat uit eik, berk, beuk, haagbeuk, wilg, els, lijsterbes, hazelaar, krent en vuilboom.

Bomen met grote kruinen krijgen de ruimte uit te groeien tot volwaardige woudreuzen! Struiken worden vrijgesteld zodat er vooral langs de wegzijde een gesloten beeld ontstaat en de structuurverschillen toenemen. Vanuit het gezichtspunt bij de woningen zal een beeld ontstaan van solitaire bomen met een opgaande bosrand, met ruime kruidenvegetatie overgaand in een intiemer gesloten bos met goed ontwikkelde struiklaag.

Procedure

De gemeente Tilburg heeft in 2022 Boomrooierij Weijtmans opdracht gegeven de schermzone aan te pakken.

Boscafé

Voorafgaand aan de uitvoering is er in mei 2023 een boscafé georganiseerd waarin tijdens een presentatie alle werkzaamheden aan omwonenden, gebruikers, de pers en overige belanghebbenden zijn toegelicht. In deze presentatie is het o.a. gegaan over de bomen, de geschiedenis, de beheermaatregelen en het beoogde resultaat. Aansluitend is er een wandeling door het gebied georganiseerd. Iedereen heeft tijdens het boscafé de mogelijkheid gekregen om wensen te uiten, vragen te stellen, ideeën aan te reiken en mee te denken. Na het boscafé heeft de gemeente de omgevingsvergunning aangevraagd, en deze is inmiddels verleend.

Samenwerken met bewoners

Blessen met bewoners

In juni 2023 zijn de werkzaamheden uitgezet in de schermzone en zijn de bomen samen met buurtbewoners geblest. Bewoners konden wensen aangeven en zijn meegenomen in het selectie en overwegingsproces van de bosbeheerder.

Extra bijeenkomst

Voor geïnteresseerden die in juni niet in de gelegenheid waren om aanwezig te zijn bij het blessen, is in september nogmaals een wandeling georganiseerd. Hierbij heeft organisator Boomrooierij Weijtmans opnieuw bewoners voorzien van extra informatie over de a.s. werkzaamheden in het projectgebied.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op dinsdag 2 januari 2024 en nemen ongeveer vier weken in beslag.

Houd er rekening mee dat op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur mogelijk delen van paden zijn afgesloten. We vragen u vriendelijk deze afsluitingen te respecteren en, voor uw eigen en onze veiligheid, gedurende de werkzaamheden voldoende afstand te bewaren.

locatie-werkzaamheden-de-blaak.png Kaartje: Locaties van de werkzaamheden.

Afzetting wandelpaden Weijtmans.jpg

Foto: Veiligheid voor alles; respecteer een tijdelijke afzetting.