Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Bestrijding Reuzenberenklauw

Gepubliceerd op 19-04-2024 door Weijtmans in Drijflanen

De Reuzenberenklauw moet bestreden worden. Komende periode gaan we in De Drijflanen weer aan het werk om deze ongewenste exoot verder uit te roeien.

De gemeente Tilburg heeft de bosaannemer Boomrooierij Weijtmans opdracht gegeven voor het bestrijding van de Reuzenberenklauw in het bosgebied Drijflanen. De werkzaamheden zijn een voortzetting van het bestrijdingsprogramma dat in 2019 is ingezet en zal meerdere maanden in beslag nemen.

De Rezenberenklauw (soortnaam Heracleum Mantegazzianum) is een grote, overblijvende plant die wel 2 tot 3 meter hoog kan worden. De grote bladeren zijn sterk getand en hebben stekels aan de onderzijde. De stengel is hol, stevig behaard en heeft paarse vlekken. In de bloeiperiode (mei, juni) vormt de plant mooie schermen van witte bloemetjes.

In 2019 is middels een Europese verordening bepaald dat populaties van de Reuzenberenklauw opgespoord en verwijderd moeten worden. Deze plantensoort verspreidt zich snel en overwoekert de inheemse flora. Bovendien bevatten de sappen van de Reuzenberenklauw een stof die ernstige brandwonden bij mens en dier kan veroorzaken, waardoor gezondheidsrisico's ontstaan.

Het bos- en weidegebied van de Drijflanen staat al enige tijd op de radar als het gaat om het bestrijden van de Reuzenberenklauw (kaartje: rode gebied). In een eerder stadium is begroeiing verwijderd en is de bodem machinaal omgewoeld om het wortelstelsel van de plant te vernietigen. Vervolgens is het gebied ingezaaid met een graszaadmengsel. In de afgelopen jaren heeft periodieke schapenbegrazing ervoor gezorgd dat de groei van de Reuzenberenklauw onder controle is gebleven.

De plant is een taaie klant om te bestrijden, de aanpak vraagt meerdere jaren en zorgvuldig werken. Het zaaigoed kan tot 7 jaar na afzetting nog tot ontwikkeling komen. De aanpak van de bestrijding richt zich voornamelijk op het uitputten van de plant.

De komende maanden wordt het gebied een aantal keren bezocht door de schaapskudde die de begroeiing zal afgrazen. Gedurende deze periodes zal de weide afgezet zijn met schapengaas. De plekken die niet begraasd kunnen worden gaan we regelmatig bezoeken om opkomende planten af te steken. Om de werkzaamheden mogelijk te maken zal een deel van het gebied eerst gemaaid worden (kaartje: geel gemarkeerd gebied) en wordt het vrijgekomen maaisel afgevoerd.

Meer informatie over de (bestrijding van de) Reuzenberenklauw kun je vinden in dit factsheet van de NVWA.

Kaartje De Drijflanen:

Tilburg_Drijflanen_bestijding_reuzenberenklauw.png