Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

22 maart 2017: Tilburgse boomfeestdag bosgebied Witsie

Gepubliceerd op 15-02-2017 door Kees Mudde in Witsie

Naar aanleiding van de vraag van gemeente Tilburg aan Boomrooierij Weijtmans om de boomfeestdag op 22 maart 2017 te organiseren ligt hier voor u het plan van aanpak. Boomrooierij Weijtmans is de beheerder van de gemeentelijke bossen en vanuit die rol gevraagd mee te denken over de invulling van deze dag.

De Tilburgse boomfeestdag zal gehouden worden in bosgebied “Witsie” aan de achterzijde van de Leidschendamstraat. Met de boomfeestdag kan dat gebiedje een mooie impuls krijgen. Het is een smal strookje bos gelegen tussen het kanaal en de woonwijk. Lang, smal radiaal op het centrum van de stad gericht. Ecologisch gezien een interessante schakel voor de natuur van landschap naar stad en andersom. Voor wandelaars met honden een lekker gebied om even te lopen en de wijk te laten voor wat die is. Honden en natuur gaan niet altijd fijn samen, dat kan beter.
Een deel van het terrein is dicht bebost en een deel is open, daar waren tot in de laatste zomer nog paarden en schapen weitjes met oude opstallen. Het gebied kunnen we met de boomfeestdag opwaarderen naar een landschappelijk element dat behalve hondenuitlaat, ook educatief en ecologisch nuttig is. Smakelijk en mooi om doorheen te wandelen en een fijne plek om te spelen.
We stellen ons voor twee contrasten te creëren in het gebied. Ruimte voor de ecologie, met name het kleine dierenleven, waarin dit niet door honden gestoord kan worden. Apart daarvan ruimte voor wandelaars met of zonder hond en speelruimte voor ieder die zich jong voelt. De scheiding tussen de twee gebieden is een langgerekte takken ril. Aan weerszijden geflankeerd met struiken en klimmers. Het andere contrast in het gebied dat we gaan versterken: Het bos blijft bos en de open ruimte wordt een half open parkachtige zone met solitairen.
Voorafgaand aan de Tilburgse boomfeestdag wordt het bos gedund. Hierbij krijgen toekomstbomen de ruimte. Dood hout kan blijven staan waar het veilig is. Tijdens deze dunning wordt licht gemaakt op de bosbodem voor de aanplant van inheems struikhout met bessen en noten voor de dieren: wegedoorn, meidoorn, vuilboom, lijsterbes, kardinaalsmuts, krentenbomen en hazelaar struiken. De open ruimte wordt in eerste instantie wat opener gemaakt. de bomen langs de oever worden op enkele elzen na alle afgezet. Deze kunnen als hakhout weer opkomen.
De mensen willen we ook lokken met eetbare vruchten: walnoten bomen, tamme kastanjes en hazelnoten. Tamme kastanjes en hazelaars in het bos en de walnotenbomen in de open ruimte waar eerst de paarden stonden. Sierlijk en geurig kunnen we het gebied maken door veel klimmende kamperfoelies te planten. Zelfs de niet oplettende wandelaar zal dan opeens verrast worden door de verleidelijke geur van kamperfoelie.
In de open ruimte liggen straks als speelaanleiding enkele bomen die vrijgekomen zijn bij de dunning van het bos.