Vossenberg

Uitvoering van werkzaamheden in het gebied Vossenberg. Hier worden exoten geruimd, de Amerikaanse vogelkers, die niet in het gebied gewenst zijn. Bij elk werk kunt u informatie vinden en een