Skip navigation

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van Boomrooierij Weijtmans B.V. Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Toch kan het voorkomen dat de informatie fouten bevat, onjuist of niet actueel is. Boomrooierij Weijtmans B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door het verspreiden van de informatie via internet en technische storingen

Auteursrechten

De rechten op de informatie en afbeeldingen op deze pagina's berusten derden of bij Boomrooierij Weijtmans B.V. Boomrooierij Weijtmans B.V. spant zich in de voorwaarden voor het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen, voor zover derden en/of rechthebbenden te achterhalen zijn. Mocht u echter menen recht te kunnen doen gelden op de gepubliceerde teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit bij constatering direct te melden aan de webredactie (bosbeheertilburgweijtmans nl).

Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boomrooierij Weijtmans B.V. informatie, beeldmateriaal, filmmateriaal en teksten op enigerlei wijze voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik te verspreiden. Reproductie van beeld- en tekstmateriaal van deze site is toegestaan voor gebruik in scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende, niet-commerciële doeleinden en individueel gebruik, waarbij u vriendelijk wordt verzocht wel de bron te vermelden.

Voor vragen of toestemming tot verspreiding kunt u zich wenden tot de webredactie (bosbeheertilburgweijtmans nl).

Het gebruik van cookies op deze website

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.