Skip navigation

 


 

Actueel
Wandelbos

Tilburgse bossen onderdeel van Bosinventarisatie Nederland.

door Ralf Van Humbeeck | |   Boscafé

Periodiek wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzocht hoe het staat met de Nederlandse bossen. Dit groot landelijk onderzoek (Bosinventarisatie Nederland) vindt plaats op 3.700 locatie in het land, waaronder de Tilburgse bossen.

De inventarisatie heeft als doel de huidige toestand vast te leggen en hiermee een beeld te krijgen over wat de ontwikkeling van onze bosgebieden is. Gekeken wordt naar wat de boomsamenstelling is, wat is de conditie van het bos, hoeveel hout er staat, hoeveel CO2 wordt er opgeslagen en hoeveel dood hout er is.

Concreet betekend dit dat op een aantal vooraf vastgelegde bospercelen een meetvlak wordt gemarkeerd waarin vervolgens het onderzoek zal plaatsvinden. Als wandelaar gaat u niet veel merken van het onderzoek. E.e.a. gaat vanaf deze maand uitgevoerd worden.

Terug