Skip navigation

 


 

Actueel
Kalverstraat

14 januari 2018 Boscafé en boswandeling Oude Warande

door Ralf Van Humbeeck | |   Boscafé

In de afgelopen periode is het nodige onderhoud verricht in het gebied Oude Warande. Hierbij zijn bomen weggehaald (in vakterm: dunnen) en dat is niet ongemerkt gebleven. Tijd daarom om uit te leggen wat de doelstelling van dit bosbeheer is. Dit doen wij tijdens het boscafé op 14 januari en aansluitend tijdens de boswandeling.

14 januari 2018 – Boscafé en boswandeling:

Sinds 2015 organiseert Boomrooierij Weijtmans boscafés om informatie te geven over haar taak als Bosbeheerder. We doen dit regelmatig en op steeds wisselende locaties in de stad. Iedereen is van harte welkom:

Datum : 14 januari 2018
Tijd : 13.30
Locatie : Auberge du Bonheur (Bredaseweg 441, Tilburg)
Aansluitend : boswandeling met deskundige toelichting door de Oude Warande.

Voortgang Oude Warande

Onlangs haalde Boomrooierij Weijtmans de pers (BD 2 december 2017) met de dunning in de Oude Warande. De krant wilde graag weten wat er is gebeurd in het bosgebied; ‘Hoeveel bomen zijn er weggehaald?’ Hoe informatief is deze vraag? Bovendien stemming makend, want bomen weghalen is fout!  Meer verklarend en in benadering 180 graden de andere kant op is de vraag: ‘hoeveel bomen hebben nu de ruimte gekregen om nog veel langer door te kunnen groeien in de komende decennia?’ De krant was in dat antwoord niet echt geïnteresseerd en dat vinden we eigenlijk wel jammer.

Het doel van bomen weghalen wordt niet altijd begrepen.

Vaak hebben bewoners van de stad er enorme moeite mee wanneer bomen weggehaald worden. Daar hebben we uiteraard alle begrip voor. Vaak blijkt bij een veldbezoek met een ongeruste burger dat zij weten wanneer  bomen wel weggenomen moeten worden. Dit is vaak in de (eigen) directe woonomgeving, bijvoorbeeld naast de tuin of in de straat. Bomen worden op een gegeven moment weggenomen om allerlei redenen. Ze groeien te groot voor de situatie, nemen licht weg, laten te veel blad vallen of men wenst extra parkeerplaats voor een tweede auto. Er zijn altijd redenen om afscheid te nemen van een boom. Het is dan ook zaak hiermee zorgvuldig om te gaan want we hebben bomen zo hard nodig voor een fijn en gezond leefklimaat.

Bosbeheer is vooruit denken naar de toekomst

Ook in het bosbeheer nemen we bomen weg en dat ligt misschien minder voor de hand maar heeft wel een goede reden. Dit gebeurd vrijwel altijd om ruimte te geven aan een buurboom die langer mee mag gaan doen in het leven van het bos. Door bomen in het bos weg te halen (in vaktermen : te dunnen) hebben de achtergebleven bomen de ruimte om tot maximale grootte en in gezondheid uit te groeien. Dunnen is dus onderdeel van verantwoord bosbeheer en zekert een gezonde toekomst van het bos.

Van ontbossing naar bosbeheer.

Rond 1900 beleefde Nederland een dieptepunt in de beschikbare hoeveelheid bos. Rond deze periode zag men in dat dit geen goede ontwikkeling was en is begonnen met de wederopbouw van groen Nederland. Dit verklaart dat rond de eeuwwisseling organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer maar ook de Heidemaatschappij zijn opgericht.

De Oude Warande van 1900 tot heden.

Rond 1900 werd de totaal leeg gekapte Oude Warande opnieuw bebost. De aanplant van toen zijn nu bomen die inmiddels 120 jaar oud zijn. Bij de recent uitgevoerde dunning in de Oude Warande hebben we heel veel van deze oude bomen de ruimte gegeven om nog verder uit te groeien. Deze bomen kunnen tot wel 200 jaar oud worden, en wellicht ouder als de toekomstige bosbeheerders verstandig beleid blijven voeren.

Uniek: hoge monumentale bomen

Wat we nu zien ontstaan is uniek: oude, monumentale en grote bomen in Nederland! De hoogste bomen in Nederland zijn rond de vijftig meter. De toppers in hoogte zijn de Douglassparren. Deze zijn in 1837 geïntroduceerd via Kew Gardens in Londen vanuit West Amerika. Onlangs bezochten de specialisten van Boomrooierij Weijtmans de oudste van deze bomen in Nederland. Let wel, deze bomen hebben ruim vijftig jaar voorsprong op de bomen in de Oude Warande.

Laanbomen karakteristiek voor Oude Warande 

Rond 1990 zijn de lanen hersteld in de Oude Warande. De buurbomen van de laanbomen, de bomen in de bospercelen, groeien in gunstiger omstandigheden dan de laanbomen. Deze ‘bosbomen’ zijn de laanbomen in de loop der jaren gaan verdrukken. Doel van de dunning in de Oude Warande is om de voor het gebied karakteristieke laanbomen de ruimte te geven om uit te groeien tot grootse laanbomen. Hoeveel laanbomen de ruimte hebben gekregen in de Oude Warande? Geen idee. Ze zijn te tellen; en dat is wellicht iets wat we tijdens onze boswandeling eens kunnen doen.

Wil je meer weten over de beheer werkzaamheden in de Tilburgse bossen? Download onze nieuwsbrief.

Terug