Skip navigation

 


 

Actueel
Bleukbos

Tilburgs Boscafé druk bezocht

door Ralf Van Humbeeck | |   Boscafé

Met een uitstekende opkomst hebben we afgelopen zondag een succesvol Boscafé mogen afsluiten.

Met de uitbesteding van de bosbeheer werkzaamheden in de Tilburgse bossen is het initiatief genomen de burgers van Tilburg regelmatig bij te praten over de werkzaamheden die in het kader van beheer en onderhoud worden uitgevoerd. Op deze website kan alle actuele informatie en de beheersplannen gevonden worden. Met enige regelmaat wordt een Boscafé georganiseerd zodat ook ter plaatse kan worden gekeken en het verhaald wordt verteld. De Boscafés zijn vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft.

Deze zondag hadden zich een groot aantal belangstellenden verzameld in het bosgebied Vredelust-Heidepark. Alle aanwezigen, waaronder wethouder Mario Jacobs en kwaliteitsmedewerker Leon van Haaren van de Gemeente Tilburg hebben kunnen genieten van een gevarieerd programma.

Onderdeel was een interessante wandeling met toelichting door Joost Werkhoven. Hij heeft het nodige verteld over de historie van het bosgebied. Vervolgens is er een kijkje genomen bij een bosperceel waar een zgn. houtoogstmachine (ook wel Harvester genoemd) aan het werk is. Met de toelichting van Ralf Van Humbeeck en Tom van Duuren werd duidelijk hoe het dunnen van een bosperceel wordt voorbereid en uitgevoerd.

Dankzij het prachtige weer, het aanwezige publiek en de inzet van de aanwezige specialisten is dit Boscafé een groot succes geworden.

Terug