Ingreep noodzakelijk beuken Vredelust-Heidepark

Woensdag 24 juni a.s. gaan 6 beuken die ter hoogte staan van de Pompstationweg veilig gesteld worden. De bomen vormen een zodanig groot gevaar dat direct ingrijpen nodig is.

Gepubliceerd op 23 Jun, 2020 in Vredelust-Heidepark

De 6 beuken staan als “laanboom” in Vredelust-Heidepark. De ingreep is nodig om veiligheidsredenen. Deze bomen zijn dood of ontzettend slecht en vormen een dusdanig risico dat wachten op de kapvergunning niet wenselijk is. We gaan de bomen van hun takken ontdoen. Eén boom heeft een grote afgestorven top die zal worden verwijderd. Voor deze 5 bomen is de kapvergunningsprocedure gestart. Zodra de kapvergunning rond is zullen wij van de 5 beuken de stammen kappen. De zesde beuk waarvan alleen de top verwijderd wordt zal blijven staan.

Het vrijkomende stam- en takhout wordt in het bos verwerkt op takkenrillen (stapels van stam en snoeihout). Deze takkenrillen zijn ten behoeve van de ecologische doelstellingen, schuilgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren, insecten, schimmels enzovoort. Tevens dragen de takkenrillen bij aan vochtbuffering en bodemopbouw van het gebied.

Tijdens de werkzaamheden zal de Pompstationweg tijdelijk afgesloten worden om een veilige werksituatie te creëren. Wij hopen op uw begrip en vragen u afstand te houden van onze werkzaamheden; dit voor uw eigen veiligheid.

Uiteraard geven wij invulling aan de Wet Natuurbescherming. Onze medewerkers controleren voor aanvang van de werkzaamheden de bomen en omgeving op broedgevallen. Mogelijke broedgevallen worden ontzien tijdens de werkzaamheden.

Bijgaand een foto van één van de dode beuken geeft een goed beeld van de ernst van de situatie.