Kinderen planten bomen in De Oude Warande

Begin deze maand hebben leerlingen van groep 4 en 5 van OBS De Fonkel bomen geplant in het bosgebied De Oude Warande.

Gepubliceerd op 04 Nov, 2018 in Oude Warande

In het kader van het educatieprogramma Dier en Natuur worden kinderen gestimuleerd om nieuwe werelden te ontdekken. Onderdeel is om te ervaren hoe het is om in het bos te werken. Met de hulp en onder begeleiding van bosbeheerder Boomrooierij Weijtmans en met toestemming van de Gemeente Tilburg hebben de leerlingen jonge bomen aangeplant. Dit gebeurde in de Oude Warande|een perceel dicht bij de Grotto. Hier is begin dit jaar, tijden de storm van 18 januari, een groot aantal fijnsparren omgewaaid. Het hierdoor ontstane gat is met behulp van de leerlingen weer netjes opgevuld met jonge aanplant.