Aanplant bomen Oude Warande en Vredelust Heidepark

In de komende weken gaan er nieuwe bomen aangeplant worden in de bosgebieden Oude Waranda en Vredelust Heidepark.

Gepubliceerd op 10 Nov, 2017 in Oude Warande, Vredelust-Heidepark

Enkele weken geleden heeft de Gemeente Tilburg de status Monumentaal toegewezen aan het bosgebied Oude Warande. Dit besluit is een bekroning op werk dat is verricht in duurzaam behoud en onderhoud in dit prachtige bosgebied.

Oude Warande

Karakteristiek aan dit bosgebied is de stervormige architectuur van de lanen, samenkomend bij restaurant De Grotto. De lanen worden geflankeerd door mooie bomenrijen dat het geheel een extra ruimtelijk aanzien geeft. Onderdeel van het onderhoudsplan is om deze karakteristiek nog eens extra te versterken. Daarom gaan wij a.s. maandag 13 november starten met het aanplanten van nieuwe bomen in de lanen. Deze gaan geplaatst worden op plekken waar in de afgelopen jaren bomen zijn uitgevallen. Uiteraard wordt er wel goed gekeken of de boom op de locatie voldoende ruimte en licht heeft om goed te kunnen groeien. Waar deze ruimte onvoldoende aanwezig is zal geen nieuwe beplanting plaatsvinden. In de Oude Waranda gaan we de komende periode de volgende bomen herplanten:

  • 7 stuks Quercus Robur (zomereik)
  • 16 stuks Fagus Sylvatica (Groene Beuk)

Vredelust Heidepark Ook in het gebied Vredelust Heidepark, de laan naast de rugbyvelden, gaan nieuwe bomen geplant worden. Het hier aanwezige bomen-carré –een vierkant gebied omsloten met bomen- is een beukengebied. Plan is dan ook om de beuken aanplant weer in ere te herstellen zodat de allure van het oorspronkelijk ontwerp recht wordt gedaan.

Er gaan totaal 3 stuks Fagus Sylvatica Atropurpurea (Rode Beuk) geplant worden. Vooraf aan de uitbreiding worden er eerst een aantal dode bomen gerooid. De werken worden uitgevoerd onder directie van Boomrooierij Weijtmans|de hoofdaannemer bosonderhoud in alle Tilburgse bossen.