Boswandeling reuzenberenklauw bestrijding

Op 20 augustus is er gewandeld in de Drijflanen om uitleg te geven over de bestrijding van de reuzenberenklauw.

Gepubliceerd op 27 Aug, 2019 in Drijflanen

Afgelopen 20 augustus 2019 heeft de bosaannemer Boomrooierij Weijtmans een wandel- en informatiebijeenkomst georganiseerd in het gebied De Drijflanen. Doel van deze wandeling was om omwonenden en belangstellenden voorlichting te geven over het 3-jarenplan om de reuzenberenklauw in dit gebied te bestrijden. De reuzenberenklauw is een uitheemse plant die de eigenschap heeft gebieden snel te overwoekeren. Daarnaast kan het sap van de plant ernstige brandwonden veroorzaken voor mens en dier. Daarom is besloten deze plant uit het gebied te gaan verwijderen. De aanwezigen hebben een goed beeld gekregen hoe de bestrijding aangepakt gaat worden, waarbij opgemerkt dat dit project een moeilijke en meerjarige, intensieve aanpak vereist.