Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Werk in De Gaas

Gepubliceerd op 25-10-2021 door Ralf Van Humbeeck in De Gaas

In het bos en heidegebied wordt periodiek gewerkt door vrijwilligers. Nu is het de beurt aan de bosaannemer om onderhoudswerk uit te voeren.

De werkzaamheden betreft het nodige snoeiwerk rond wandelpaden en beheerwegen, o.a. om de bereikbaarheid van het brandbare heidegebied in stand te houden. Deze onderhoudswerkzaamheden sluiten aan bij het jaarlijks vrijwilligerswerk dat in dit gebeid wordt uitgevoerd.

DE GAAS, percelen bos- en heidelandschap “16A en 16E”

De_Gaas_1.png
Oppervlakte: 7,7 ha en 2,5 ha
Boomsoort: bos- en heidelandschap

Recente geschiedenis: De laatste vier jaren is het heidelandschap terug gewonnen op de bebossing. Dit is gebeurt met diverse publieksparticipatie.
Waarneming: Het bospad aan de westzijde van 16a groeit dicht.
Streefbeeld: Overwegend open heidelandschap met verspreid bomen, vrijstaand of in groepen. De wegen in dit brandbare heidegebied dienen zeer goed toegankelijk te zijn voor beheer- en calamiteitendiensten.
Actie: Dunnen en snoeien langs alle beheerwegen. Doorgaan met publieksbeheerdagen. Het is een heel sterk gegeven om met publiek jaarlijks op hetzelfde terrein terug te komen. Dunnen in de meest westelijke strook bos van 16 a, gelegen tussen het beheerpad en de grens van het gebied.  

DE GAAS bospercelen “16DHJG”

De Gaas_2.png
Oppervlakte: 13,09 ha
Boomsoort: grove den, Inlandse eik en div naaldhout
Plantjaar: 1920

Waarneming: Een divers en gemengd bosgebied. Grove den, Inlandse eik, tamme kastanje en Amerikaanse eik. De dichtheid van de opstand is heel wisselend. Met name lichtminnende houtsoorten komen in het gedrang. Een zeer bijzondere, redelijk zeldzame boomsoort en tevens lichtminner is de pekden, Pinus rigida. De mountainbike route is recent aangelegd en kruist ontelbare keren de wandelpaden. Bospaden groeien dicht.
Streefbeeld: Een bos met verscheidenheid aan soorten en hoge leeftijden waar mogelijk. Natuurlijke bodemverbetering door een grotere mate en hoeveelheid dood hout. Staand en liggend. Met inachtneming van de gewenste veiligheid, dat is een aandachtspunt vanwege het extreem grote aantal wegen en paden in het kleine bosgebied.
Acties: Kritisch bezien welke wandelpaden behouden dienen te worden en welke ten minste ‘ontmoedigd’ kunnen worden. Overige beheerpaden vrij maken voor beheer en calamiteiten verkeer. Het gehele bosgebied onregelmatig dunnen ten gunste van de gewenste verscheidenheid en hoge leeftijden. Hout oogsten en hout in het bos laten, ook staand dood hout.

Gedurende de werkzaamheden kan het zijn dat delen van het bos- of heidegebied beperkt of helemaal niet toegankelijk zijn. Dit doen wij in het belang van uw en onze veiligheid. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder regie van de bosaannemer van de Tilburgse bossen, Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout, in opdracht van de Gemeente Tilburg.