Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Uitbreiding eco-zone in Noorderbos

Gepubliceerd op 03-02-2023 door Ralf Van Humbeeck in Noorderbos en Zandleij

In het Noorderbos wordt een nieuwe poel aangelegd. Deze is ter verbetering van de ecologische verbindingszone (EVZ) Huis ter Heide – De Brand die o.a. de trek van de boomkikker faciliteert.

De ecologische verbindingszone (EVZ) Huis ter Heide - De Brand in Landschapspark Pauwels dient als natte verbinding voor de boomkikker en verwante soorten. Door de aanleg van poelen en landschapselementen (bijvoorbeeld braamstruiken) ontstaat een verbinding tussen beide gebieden. Zo kan de boomkikker zich van het ene gebied naar het andere gebied verplaatsen.

Door deze groene verbindingen tussen natuurgebieden raken dieren maar ook planten niet geïsoleerd. Het aanleggen van de poelen en landschapselementen, in de EVZ Huis ter Heide – De Brand vinden in fases plaats en komen verspreid over het gebied te liggen.

Nieuwe poel Noorderbos

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe poel in het Noorderbos aan de kant van de Stokhasseltlaan naast de toegang van het Noorderbos. Hier liggen al een aantal poelen, maar de afstand tussen de poelen was nog te groot vandaar dat er een nieuwe poel wordt aangelegd.

Om ruimte te creëren voor de poel zijn onlangs bomen gekapt. Half maart/april 2023 wordt de poel daadwerkelijk uitgegraven en nieuwe beplanting rond de poel aangebracht. Tevens worden in het Noorderbos op diverse plekken boomvormers gekapt om een natuurlijke zoomvegetatie te laten ontstaan als onderdeel van de verbindingszone door het bos.

Verbindingszone met kapwerkzaamheden.jpeg

Kaartje: nabij de Houtsestraat (Pauwelshoeve), de Steeg van Corput en bij de Stokhasseltlaan liggen ook al poelen.

De EVZ wordt aangelegd door de gemeente Tilburg, Natuurmonumenten en Brabants Landschap en moet uiterlijk in 2023 gereed zijn. De realisatie van de verbindingszone wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant via het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Zie voor meer informatie over de ontwikkeling van Landschapspark Pauwels: https://www.tilburg.nl/gemeente/gebiedsontwikkeling/landschapspark-pauwels/