Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Onderhoud Oude Warande

Gepubliceerd op 27-01-2022 door Ralf Van Humbeeck in Actueel, Oude Warande

In de komende nawinter periode zal onderhoudswerk verricht worden in het westelijk deel van de Tilburgse Oude Warande. De werkzaamheden betreffen het selectief dunnen en verwijderen van ondergroei zodat voorkeur boomsoorten zich beter kunnen ontwikkelen.

Onderstaand per perceelgroep de voorgenomen werkzaamheden met toelichting. De werkzaamheden starten medio februari. Gedurende de uitvoering kan het zijn dat in het werkgebied gelegen wandelpaden en lanen tijdelijk zijn afgesloten. Wij doen dit voor uw en onze veiligheid en vragen uw begrip voor dit ongerief. Uiteraard proberen wij de overlast tot een minimum te beperken.

Omschrijving werkzaamheden

Oude-Warande-perceel-158h-en-151g.jpg

Percelen: 158h en 151g
Oppervlakte: 0,63 ha en 0,57 ha
Boomsoort: grove den en beuk
Plantjaar: 1903 - 1907

Waarneming: Een smalle strip met oudere grove den waaronder massaal beuk is geplant (1980 – 1990?). De beuken hinderen de naastliggende eikenlaan. Gedeeltelijk is recent een deel van de beukenbeplanting weggenomen. Verschillende grove dennen verkeren nog in goede conditie. Veel beuken hebben gaffels.
Streefbeeld: Een stevige groene omlijsting van het grote carré van de Oude Warande met ruimte voor de aanliggende eikenlaan. Ruimte voor een selectie van de grove dennen. Ruimte voor de watergang en het beheer ervan.
Actie: Sterke dunning in de beuken.

Oude-Warande-perceel-158g.jpg

Percelen: 158g
Oppervlakte: 1,14 ha
Boomsoort: grove den
Plantjaar: 1903

Waarneming: Grove den in vrije stand. onderbegroeiing 80% zaailingen Amerikaanse eik.
Streefbeeld: Grove den in vrije stand, streefleeftijd 200+, verjonging van grove den ter plekke van meer open plekken.
Actie: Dunning en pleksgewijs verjongingsgaten creëren t.b.v. verjonging grove den. Ca 1/3 van de oppervlakte verjongingsgat. Zaailingen van Amerikaanse eik klepelen in combi met bodemverwonding. Tijdstip einde van de winter, vlak voor de eerste zonnige dagen. Wandelpad tussen 158g en 158e ruim vrijmaken.

Oude-Warande-perceel-157f.jpg

Percelen: 157 f
Oppervlakte: 1,31 ha
Boomsoort: grove den
Plantjaar: 1907

Waarneming: Grove den in ruime stand. Onderbegroeiing massieve verjonging van Amerikaanse eik. Plaatselijk, met name aan de zijde van het sportveld enige verjonging van grove den.
Streefbeeld: Grove den in vrije stand, streefleeftijd 200+, verjonging van grove den ter plekke van meer open plekken.
Actie: Dunning en pleksgewijs verjongingsgaten creëren t.b.v. verjonging grove den. Ca 1/3 van de oppervlakte verjongingsgat. Zaailingen van Amerikaanse eik klepelen in combi met bodemverwonding. Tijdstip einde van de winter, vlak voor de eerste zonnige dagen.