Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Onderhoud bosgebied Reeshof

Gepubliceerd op 25-10-2021 door Ralf Van Humbeeck in Reeshofdijk 1, Reeshofdijk 2

Al enkele jaren geleden zijn er voorbereidingen getroffen voor onderhoudswerk in een aantal percelen van het Tilburgse bosgebied Reeshof. De komende periode gaat een deel van het gebied aangepakt worden.

De indertijd geplande werkzaamheden hebben toen om organisatorische redenen niet door kunnen gaan. De plannen zijn nu opnieuw bekeken en waar nodig is het actieplan aangepast naar de actualiteit. Hieronder kunt u per bossectie de over de geplande werkzaamheden lezen.

REESHOF Bosperceel “4E”

Reeshof_4E.png
Oppervlakte: 3,19 ha
Boomsoort: grove den
Plantjaar: 1926

Waarneming: In het kronendak grove den, Amerikaanse eik en beuk, in de onderlaag met name Amerikaanse eik. In dit perceel heel veel wandelpaadjes. Waarschijnlijk omdat het een hondenlosloopterrein is. Dit maakt het moeilijk; vrijwel onmogelijk om dode bomen te laten staan.
Streefbeeld: Behoud fraaie grove den voor zo lang mogelijk, Amerikaanse eik en beuk doen mee in het kronendak. Onder-etage Amerikaanse eik als hakhout toelaten / exploiteren.
Actie: Dunnen. Er is al geblest. In het noordelijk deel met name de grove den vrijstellen en alle Amerikaanse eik onderhout afzetten. In zuidelijk deel minimaal behoud grove den in kronendak. Grove dennen die opgeslokt gaan worden door de beuken en de Amerikaanse eik zijn geblest, omdat staand dood hout niet mogelijk is in dit perceel.  

REESHOF Bosperceel “4D”

Reeshof_4D.png
Oppervlakte: ca 3 ha
Boomsoort: grove den, Amerikaanse eik en beuk
Plantjaar: 1926

Waarneming: In het kronendak grove den, Amerikaanse eik en beuk, in de onderlaag met name Amerikaanse eik. Ook in dit perceel heel veel wandelpaadjes want ook hier is het een hondenlosloopterrein is. Om dode bomen te laten staan wordt onmogelijk.
Streefbeeld: Behoud menging in het kronendak. In dit perceel in vergelijk met 4e veel minder grove den behouden in het kronendak. De beuk speelt hier een hoofdrol in het kronendak.
Actie: Dunnen. In het zuidoostelijk deel van 4d nogal wat beuken laten liggen. Stukje natuurbouw.

REESHOF Bosperceel “4D-1”

Reeshof_4D_1.png
Oppervlakte: ca 4 ha
Boomsoort: grove den
Plantjaar: 1990

Waarneming: Dennen in stakenfase met enkele oudere grove dennen in het kronendak. Onderdeel van het perceel is een open plek in het bos. In deze open plek staan ook enkele oudere dennen.
Streefbeeld: Vitaal dennenbos landschap dat de open plek omgeeft.
Actie: Dunnen. Markante oude dennen vrijstellen en de aangrenzende laanbomen vrijstellen en uit het stakenbos een x-aantal bomen kiezen als toekomstboom. Dit om toekomstige en eens bedoelde houtproductiebomen de kans te geven. Op 27 december 2017 voorafgaand en na de wandeling hebben Ralf en Tom tijd besteed aan het selecteren van toekomstbomen in dit jonge dennenbos. De toekomstbomen hebben we opgekroond tot 5 – 8 meter. in de middag hebben twee fans van het bosbeheer hard meegewerkt aan het opkronen van de bomen.

REESHOF bosperceel “5A”

Reeshof_5A.png
Oppervlakte 1,41 ha
Boomsoort: grove den, douglas, japanse lariks en Inlandse eik
Plantjaar: grove den 1929

Waarneming: Oudere grove dennen met een onder-etage van douglas in stakenfase en deel van de douglas doet volop mee in het kronendak. Aan de noord- en aan de zuidzijde komen Amerikaanse eiken voor. In het perceel komen ook enkele bijzonder mooie Japanse lariks voor. In het zuidelijk deel van het perceel is de Amerikaanse eik als onder-etage onder de dennen aanwezig.
Streefbeeld: Behoud van de menging van soorten in het kronendak. In verband met aangrenzende wandelpaden en het spelen in het bos is er weinig gelegenheid om stervend hout in het bos te laten staan.
Actie: Dunnen. Geblest ten gunste van douglas en mooie grove dennen en een enkele Inlandse eik en Japanse lariks.

Lees ook: boscafe Reeshof.

Gedurende de werkzaamheden kan het zijn dat delen van het bos beperkt of helemaal niet toegankelijk zijn. Dit doen wij in het belang van uw en onze veiligheid. We adviseren u uw hond aangelijnd te houden. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder regie van de bosaannemer van de Tilburgse bossen, Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout, in opdracht van de Gemeente Tilburg.