Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Onderhoud bosgebied Lighallen

Gepubliceerd op 25-10-2021 door Ralf Van Humbeeck in Lighallen

In en langs het markante bosgebied de Lighallen wordt de komende periode onderhoudswerk uitgevoerd.

Dit werk heeft deels te maken met toegankelijkheid en veiligheid rond het fietspad en verkeersweg. Daarnaast wordt bos gedund om de soortendiversiteit te verhogen en verdere bodemverzuring tegen te gaan.

LIGHALLEN Zuidoost bosgedeelte

Lighallen_ZO_bos.png
De betreffende percelen zijn light gekleurd.
Oppervlakte: ca 8,5 ha
Boomsoort: Corsicaans den en grove den
Plantjaar: 1945 – 1965

Waarneming: Gesloten bossen met hoofdzakelijk dennen in het kronendak. Als loofhout Inlandse eik in het kronendak. Onder begroeiing van inheems loofhout en Amerikaanse vogelkers.
Streefbeeld: Voor op de lange termijn gemengd bos met hoofdzakelijk loofhout. Gemengd ook in structuur. Een bosbodemontwikkeling die weg gaat van verzuring.
Actie: Dunnen ten gunste van loofhout en struiklaag. Bij situatie van monocultuur dennen, dunnen ten gunste van lange termijn dennen. Extra ruim dunnen langs fietspaden (lichtgekleurde geblokte lijnen). Toegankelijk maken van de beheerpaden (donker geblokte lijnen). De niet geblokte paden als wandelpad opgeven. Pad ontoegankelijk maken. Hierdoor ontstaan kleine gebieden waar dood hout kan blijven staan en waar bij wijze van dunning geringd kan worden. Beheerweg ontoegankelijk maken bij sterlocatie op de kaart.

LIGHALLEN de randen met de Baron van Voorst tot Voorstweg

Lighallen_verbindingsweg.png
Oppervlakte: n.v.t.
Boomsoort: berk, grove den en vuilboom
Plantjaar: n.v.t.

Waarneming: De spontane opslag van dennen en berken vormt een dichte boomgordel gecombineerd met inheems struikhout geplant ten tijde van de aanleg van dit stuk van de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. In deze stroken is vijf jaar geleden met een bosmaaier sterk gedund ten gunste van individuele mooie bomen en behoud inheems struikhout, mooi in de decorrand van het bos. Nu is de zoom dichtgegroeid met hoofdzakelijk grove den.
Streefbeeld: Een aantrekkelijke boszoom met bomen die de ruimte hebben om een volle kroon te ontwikkelen en met inheems struikhout.
Actie: Sterk dunnen in de randen ten gunste van berken, inheems struikhout en in derde instantie grove dennen. Bomen moeten voor de komende 7 jaren voldoende groeiruimte hebben om een goede kroon te ontwikkelen. Reductie van het aantal grove dennen en berken met ca 90% = 9 van de tien bomen wegnemen.

Gedurende de werkzaamheden kan het zijn dat delen van het heidegebied of bos beperkt of helemaal niet toegankelijk zijn. Dit doen wij in het belang van uw en onze veiligheid. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder regie van de bosaannemer van de Tilburgse bossen, Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout, in opdracht van de Gemeente Tilburg.