Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Goed bezochte Boscafe’s

Gepubliceerd op 29-10-2021 door Ralf Van Humbeeck in Actueel, De Blaak, De Gaas, Reeshofdijk 1, Reeshofdijk 2, Wandelbos

In de afgelopen 3 maanden heeft de bosbeheerder van de Tilburgse bossen een volle agenda gehad. Naast het reguliere werk zijn maar liefst 5 boscafe’s, een natuurwerkdag en meerdere publieke bles-sessies georganiseerd.

Als voorbereiding voor a.s. onderhoudswerkzaamheden zijn een aantal boscafe’s gehouden. De boscafe’s zijn een belangrijk middel geworden om de burgers van Tilburg te informeren over ontwikkelingen in hun favoriete bosgebied. We organiseren de boscafe’s al een aantal jaren en merken dat, zeker in de meer recente periode, de belangstelling groeiende is. Ook de afgelopen maand hebben we weer veel deelnemers mogen verwelkomen, en zijn we blij met de sterke belangstelling van burgers voor de Tilburgse bosgebieden.

Vragen worden beantwoord

Tijdens een boscafe geeft de bosbeheerder uitleg over beheerplannen en de uitvoering hiervan. Een vertegenwoordiging van de gemeente Tilburg maar ook belangenverenigingen zoals Stadsbos013 zijn een welkome aanvulling. Burgers stellen vragen over de keuzes die in gebieden gemaakt worden. Aan de orde komen zaken als soortendiversiteit, bestrijding droogteschade, maatregelen rondom veiligheid, de rol van dood hout, het managen van toegankelijkheid; en nog vele zaken meer.

Inleidend wordt er informatie uitgewisseld over de historie van het bos en de functie van het gebied door de jaren heen. Basis voor het bosbeheer zijn beleidsplannen die vastgelegd zijn door de gemeente Tilburg. Hierin spelen doelstellingen als verduurzaming van het bos, het vergroten van de biodiversiteit, het gewenst beeld in boomsoorten en uiteraard de functie van het bosgebied een belangrijke rol. Al deze facetten resulteren soms in niet direct voor de hand liggende keuzes die gemaakt worden in het bosbeheer. Juist dan blijkt dat goede communicatie veel onbegrip kan voorkomen.

Mee met blessen

Blessen (het markeren van bomen die gerooid moeten worden) is een belangrijke voorbereiding wanneer een bosperceel in de planning staat voor een dunning. Bij een dunning wordt een selectie bomen verwijderd om andere bomen meer ruimte te geven zich verder te ontwikkelen. Daarnaast worden keuzes gemaakt met betrekking tot soortensamenstelling, bevordering diversiteit in leeftijdsopbouw en diverse lagen in het bos (kruidlaag, struiklaag en boomlaag).

Bij het blessen wordt duidelijk dat keuzes gemaakt worden die in lijn liggen met de beheerplannen en toekomstvisie. In de bles-sessies die zijn gehouden was het interessant te zien hoe burgers goed inzicht kregen in de zorgvuldige afweging die gemaakt wordt voordat de oranje stip op de boom wordt gezet.

Zodra er weer bleswerk in de planning zit zal de bosbeheerder opnieuw het publiek de gelegenheid geven een ochtend of middag mee te lopen. We kunnen het aanbevelen een keer van deze gelegenheid gebruik te maken.

Voor iedereen

Ook in de komende periode staan evenementen gepland; zo zal er o.a. de komende winter nog een boscafe gehouden worden in de Oude Warande. Op 6 november a.s. is het Natuurwerkdag waarbij je zelf aan het werk kunt in het heidegebied De Gaas (lees meer.

Boscafe De Gaas:

Boscafe De Gaas 1.jpg

Boscafe De Gaas 3.jpg

Boscafe Wandelbos:

Boscafe Wandelbos 2.jpg

Boscafe Reeshof:

Boscafe Reeshof Tilburg bij de Weijtmans kar .jpg

Boscafe Reeshof.jpg

Meer foto's van de 2021 boscafe's kun je hier vinden