Wij maken gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten functioneren. Lees onze Privacyverklaring voor meer informatie.

Boscafé Reeshof tijdens Stadsbosdag

Gepubliceerd op 01-06-2022 door Ralf Van Humbeeck in Actueel, Drijflanen, Reeshofdijk 1, Reeshofdijk 2

Op 22 mei is in het kader van de Stadsbosdag door bosaannemer Weijtmans een boscafe georganiseerd in het Reeshof bos en op de drijflanen.

Zondag 22 mei is in Tilburg de eerste Stadsbosdag georganiseerd. Geïnteresseerden konden kennis maken met alles wat zich in en rond de Tilburgse bossen afspeelt. Als onderdeel van dit evenement heeft bosaannemer Weijtmans een Boscafé georganiseerd in het Reeshof bos.

Met dit Boscafé zijn we weer terug op dezelfde locatie als vorig jaar september. Toen is stilgestaan bij aangekondigd onderhoudswerk en hebben we samen met het publiek een aantal bospercelen geblest. Gedurende de wintermaanden zijn de werkzaamheden uitgevoerd en deze zondag is stilgestaan bij het resultaat.

Het werk is gedaan

In het eerste bewerkte perceel is het verschil opvallend. Hier was vorig jaar nog een dicht woud van flinke dennen en sparren te vinden, met nauwelijks zonlicht op de bodem en geen ondergroei. Nu is het perceel flink uitgedund en zijn er open plekken gecreëerd. Hier ontstaat ruimte voor nieuwe aangroei waarbij het voornemen is meer te sturen richting een combinatie met loofbomen: de doelstelling is uiteindelijk te eindigen met een grotere soorten variëteit. Ook is stilgestaan bij de soortenontwikkeling in een aantal aansluitende bospercelen. In de gebieden die 10 jaar geleden zijn aangepakt is een mooie afwisselende begroeiing ontstaan van douglas, inlandse eik en andere inheemse loofbomen. Wel is het hier weer nodig aandacht te geven aan de ontwikkeling van de jonge aanwas. De Amerikaanse eik is de markante laanboom van dit gebied en aan de randen zijn met de jaren scheuten de ondergroei flink gaan domineren.

Takkenrillen en stamhout

Gedurende de wandeling is op meerdere plaatsen stilgestaan bij de functie van het leggen van takkenrillen en het achterlaten van stamhout. Iedereen heeft zijn eigen beleving bij het aanzicht van dit materiaal; door sommige bezoekers wordt het beeld als rommelig ervaren. Toch zijn takkenrillen en liggend stamhout wel uiterst belangrijk voor de flora en fauna ontwikkeling in het bos. Een bezoeker wees op het mogelijk risico van brand. In antwoord heeft de aannemer aangegeven dat hierop wordt geanticipeerd door houtopslag weg te houden van woongebieden en drukke routes binnen het gebied.

Schapen op de Drijflanen

Vanuit de Reeshof volgde een wandeling naar de naastgelegen Drijflanen waar het gezelschap is ontvangen door ongeveer 200 wollige dames. De vaste Tilburgse schaapsherder laat hier zijn kudde grazen als onderdeel van het onderhoudsprogramma voor gras- en heidegebieden. Herder Bart van Ekkendonk vertelt vol passie over het vak en zijn kudde. Duidelijk is dat de vergoeding voor het weiden de belangrijkste inkomstenbron is voor de kudde. Vroeger was de wolproductie een deel van het inkomen, maar de prijs die tegenwoordig voor schapenwol gegeven dekt nauwelijks de kosten van het scheren. Bart en zijn kudde zijn nog tot midden November in en rond Tilburg te vinden.

Het Boscafé is afgesloten met een drankje en een hapje aan de stamtafel van Boomrooierij Weijtmans. Voor alle deelnemers een heerlijk zonnige, leerzame en zinvolle middag. Met dank aan Ralf Van Humbeeck, Ton van Duuren, en Sandra en Kees Weijtmans voor de perfecte organisatie. Tilburgse boscafés worden met regelmaat georganiseerd en zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_1.jpg

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_2.jpg

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_3.jpg

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_4.jpg

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_5.jpg

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_6.jpg

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_7.jpg

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_8.jpg

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_9.jpg

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_10.jpg

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_11.jpg

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_12.jpg Foto: Namens bosaannemer Boomrooierij Weijtmans licht Ralf van Humbeeck de uitgevoerde werkzaamheden toe.

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_13.jpg Foto: Ton van Duuren deelt de ontwikkeling van het bos van verleden naar heden.

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_16.jpg Foto: Bart van Ekkendonk vertelt over de schaapskooi en het werk in de Tilburge bossen.

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_14.jpg

Tilburgsbos_Boscafe_Reeshof_Boomrooierij_Weijtmans_15.jpg Foto: Elk Tilburgs Boscafe wordt afgesloten met een drankje en hapje aan de stamtafel van Boomrooierij Weijtmans.