Toelichting kappen bomen Heidepark-Vredelust

De beheerder van de Tilburgse bossen geeft toelichting bij de bomenkap die op dit moment plaatsvindt rondom de villa in Heidepark-Vredelust. Kort gezegd: deze werkzaamheden vallen buiten de verantwoordelijkheid van de bosbeheerder en de aangestelde hoofdaannemer Boomrooierij Weijtmans.

Gepubliceerd op 11 Feb, 2019 in Actueel, Vredelust-Heidepark

Bij Tilburgse bewoners is de nodige beroering ontstaan rond de kap-werkzaamheden die nu plaatsvinden rondom de villa in het Heidepark-Vredelust. Namens de bosbeheerder van het Tilburgs Bos willen we graag toelichten wat precies de situatie is. Het perceel waar nu de kap-werkzaamheden plaatsvinden is tegenwoordig in particulier bezit. Recent is het eigendom overgegaan in handen van een partij die de villa en directe omgeving gaat her ontwikkelen tot horecabestemming. Met de eigendomsoverdracht van dit bosperceel is het beheer niet meer in handen van de voor het bosonderhoud aangestelde hoofdaannemer (Boomrooierij Weijtmans). Als Tilburgse bosbeheerder hebben wij dus helemaal geen bemoeienis met deze kap werkzaamheden. Deze website vervult de gezamenlijke doelstelling om rond alle uit te voeren werkzaamheden in de Tilburgse bossen maximaal te communiceren met de bevolking en belanghebbende. Duidelijkheid en ‘uitleg waarom’ stimuleren begrip voor het werk dat in de Tilburgse bossen wordt uitgevoerd.