Tilburgs boscafé over veiligheid, overwegingen en uitvoering.

Afgelopen zondag 6 oktober heeft er opnieuw een boscafé plaatsgevonden in het Tilburgs bos. Onderwerp tijdens dit café is hoe de bosbeheerder omgaat met de veiligheid in het bos.

Gepubliceerd op 07 Oct, 2019 in Actueel

Ondanks de koude en natte zondagmorgen heeft het velen niet weerhouden deze ochtend te verzamelen in het Grotto gebouw, centraal in de Oude Warande. Onder het genot van een warme kop thee of koffie wordt de bijeenkomst geopend door de projectleider van de firma Boomrooierij Weijtmans Ralf Van Humbeeck, in zijn rol als aannemer van het bosbeheer.

Tijdens de wandeling worden een aantal plekken in de Oude Warande bezocht waar zichtbaar is welke onderhoud- en veiligheidskwesties spelen in het bos. Eerste locatie is een open gebied waar na de storm van januari 2018 een groot aantal omgewaaide naaldbomen zijn geruimd. Nu, na 2 droge zomers, zie je in het gebied een nieuwe aangroei ontwikkelen die de basis kan vormen voor een toekomstige invulling. Uitgesproken is dat loofhout hier mogelijk een rol kan gaan spelen, mede ook om meer balans te brengen in de bodemconditie. Tevens is gewezen op de in dit gebied aanwezige naaldbomen die aangetast zijn door bastkevers.

Het stelsel van lanen is kenmerkend voor de Oude Warande. De paden worden gemarkeerd door inlandse eiken, beuken, linden en Amerikaanse eiken van variërende leeftijd. De conditie van deze bomen zijn een aandachtspunt als het gaat om de veiligheid voor de gebruikers van het bos. Beleid is dat afbreek- of omvalgevaar hier sneller zal noodzaken tot ingrijpen. Stilgestaan is bij welke middelen beschikbaar zijn voor de beheerder: snoeien, verwijderen, inzet op behoud van omstaande bomen, tijdelijke afsluiting van de laan, etc.

Het beheer van de Tilburgse bossen kent vele professionele belanghebbenden. Uiteraard is de Gemeente Tilburg als opdrachtgever een belangrijke partij. Maar hierbij zijn bijvoorbeeld ook ecologen en natuurhistorici betrokken, die elk hun eigen visie en afwegingen maken. Dit bleek duidelijk in de interessante interactie gedurende de wandeling. De bosbeheerder onderhoudt nauw contact met deze partijen om het doel binnen de gestelde kaders te bereiken: een gezond, duurzaam en toekomstbestendig bos voor de Tilburgse burgers.

Namens de bosbeheerder iedereen bedankt voor de aanwezigheid, interesse en participatie. Een volgend boscafé is nog niet gepland maar zal o.a. via deze website aangekondigd worden.

Boscafe’s worden regelmatig georganiseerd door de hoofdaannemer van het bosbeheer van de Tilburgse bossen, Boomrooierij Weijtmans. Doel is de burger op de hoogte te houden over ontwikkelingen en werkzaamheden in de bossen van Tilburg.