Aanvang werkzaamheden veiligheid in het bos

In het meest recente boscafé is uitgebreid stilgestaan bij de veiligheid in de Tilburgse bossen. Vanaf 4 november zal worden begonnen met de in dit kader geplande werkzaamheden.

Gepubliceerd op 14 Oct, 2019 in Actueel

Per bosgebied is een uitgebreide inventarisatie gemaakt waarbij is gecontroleerd op omstandigheden die een gevaar kunnen vormen voor bezoekers en passanten langs wegen en paden. Zo gaan gevaarlijke, afgestorven takken verwijderd worden. Bomen die een risico vormen worden neergehaald en laten we achter op een veilige plek langs de paden en wegen zodat hierin weer nieuw leven kan ontstaan.

Opgemerkt moet worden dat de laanbomen in de gebieden Oude Warande, Noorderbos en Heidepark-Vredelust in dit traject niet worden meegenomen. De laanbomen hebben binnen de Gemeente een aparte status en vallen niet onder het contract van de bosbeheerder. Dat betekent overigens niet dat hier helemaal niets zal gebeuren. De Gemeente heeft aangegeven ook hier binnen afzienbare termijn opdracht te geven.