27 december 2017 Boswandeling Reeshofbos

Binnenkort vinden beheerwerkzaamheden plaats in het Reeshofbos. De uitvoerder nodigt u uit om tijdens een boswandeling samen het bos te bekijken en uw vragen te kunnen stellen.

Gepubliceerd op 15 Dec, 2017 in Actueel, Reeshofdijk 1, Reeshofdijk 2

Boomrooierij Weijtmans nodigt u uit voor een boswandeling in het Reeshofbos. Doel is samen te kijken hoe het gaat met het bos, te horen welke doelen de mensen hebben met het bos en hoe het bosgebied beheerd wordt. Iedereen is van harte welkom.

Informatie over aanstaand onderhoud:

Ook in het Reeshof bos zal gedund gaan worden. Deze dunning is onderdeel van het onderhoudsplan en wordt uitgevoerd en afgerond voor het begin van het broedseizoen. Enkele bewoners van de Reeshof hebben hun zorgen geuit aangaande het bosbeheer dat uitgevoerd wordt. Wij geven daarom graag uitleg over het hoe en waarom van onze werkzaamheden. Zo proberen we begrip te wekken voor het noodzakelijk werk. Maar wij&nbsp|worden zeker ook wijzer van de inbreng van bewoners. Hun inbreng heeft effect op de uitvoering.

Boswandeling:

Datum : 27 december 2016
Tijd : start om 11.00
Verzamelen op locatie : hoek Drimmelenstraat en Reeshofdijk Wil je meer weten over de beheer werkzaamheden in de Tilburgse bossen? Download onze nieuwsbrief.